Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Υπερμαγγανικό νάτριο
Sep 19, 2018

Κοινά χημικά προϊόντα υπερμαγγανικού νατρίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οξειδωτικό, βακτηριοκτόνο, αντίδοτο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του υπερμαγγανικού καλίου. Έκρηξη συμβαίνει σε θειικό οξύ, άλας αμμωνίου ή υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η γλυκερίνη και η αιθανόλη μπορούν να προκαλέσουν αυθόρμητη καύση. Η επαφή με αναγωγικούς παράγοντες, οργανικές ενώσεις και εύφλεκτες ουσίες όπως το θείο και ο φώσφορος προκαλεί κίνδυνο καύσης και έκρηξης.