Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Μέθοδος παρασκευής υπερμαγγανικού καλίου
Sep 19, 2018

Λόγω του μεγάλου αριθμού εργαστηριακών απαιτήσεων, το υπερμαγγανικό κάλιο παρασκευάστηκε σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν δύο κοινές μέθοδοι παρασκευής: το διοξείδιο του μαγγανίου και το υδροξείδιο του καλίου που λαμβάνονται στο μεταλλεύμα θερμαίνονται στον αέρα ή αναμιγνύονται με νιτρικό κάλιο (παρέχοντας οξυγόνο), παράγεται υπερμαγγανικό κάλιο και κατόπιν ηλεκτρολυτικά με τον οξειδωτικό παράγοντα στο αλκαλικό διάλυμα για να ληφθεί χλωριούχο κάλιο. Ή μπορεί να παραχθεί με την αντίδραση ιόντων MN και διοξειδίου του μολύβδου (PbO2) ή βισμούθιο νατρίου (NaBiO3) και άλλων ισχυρών οξειδωτικών παραγόντων. Αυτή η αντίδραση χρησιμοποιείται επίσης για τη δοκιμή της παρουσίας ιόντων ΜΝ λόγω του εμφανούς χρώματος του υπερμαγγανικού καλίου.