Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Παλμαγγανικό κάλιο Κύριος σκοπός
Sep 19, 2018

Στην παραγωγή χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται ευρέως ως οξειδωτικά μέσα, όπως η ζάχαρη, η βιταμίνη C, η ισονιαζίδη και το βενζοϊκό οξύ. που χρησιμοποιείται ως συντηρητικό, απολυμαντικό, αποσμητικό και αντίδοτο στην επεξεργασία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, παράγοντα επεξεργασίας νερού για την οξείδωση υδρόθειου, φαινόλης, σιδήρου, μαγγανίου και οργανικών, ανόργανων και άλλων ρύπων, Οσμή ελέγχου και αποχρωματισμό. Χρησιμοποιούνται επίσης ως λευκαντικά, προσροφητικά, χρωστικές και απολυμαντικά.

Ένα ζευγάρι: Υπερμαγγανικό κάλιο

Επόμενη: Όχι