Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Φυσικοχημικές ιδιότητες του υπερμαγγανικού νατρίου
Sep 19, 2018

Χαρακτήρας: κόκκινο μοβ κρύσταλλο ή σκόνη.

Σχετική πυκνότητα: 2.47

Διαλυτότητα: διαλυτό σε νερό, αιθανόλη και αιθέρα, διαλυτό σε υγρή αμμωνία.

Σημείο τήξεως: 170 ° C

Σημείο ζέσεως: 100 βαθμοί C

Συνθήκες αποθήκευσης: εξαερισμός, ελαφριά φόρτωση και εκφόρτωση, χωριστά από οργανική ύλη, αναγωγικό μέσο και εύφλεκτο υλικό φωσφόρου θείου.