Αποκατάσταση του εδάφους Περμαγγανικό υπερμαγγανικό κάλιο

Αποκατάσταση του εδάφους Περμαγγανικό υπερμαγγανικό κάλιο

Το φαινανθρένιο, το πυρένιο και ο υδρογονάνθρακας καθώς και οι οργανικές ενώσεις μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος μέσω της ισχυρής οξειδωσιμότητας του υπερμαγγανικού καλίου για την αποτελεσματική πρόληψη της Sheath Blight, της μαύρης μούχλας, της απόσβεσης και της σήψης των ριζών. Προετοιμάστε το υδατικό διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου με ...

Chat τώρα