Μεταλλουργία Μεταμαγγανικό κάλιο

Μεταλλουργία Μεταμαγγανικό κάλιο

Στο διάλυμα έκπλυσης της διαδικασίας υγρής τήξης χρησιμοποιείται υπερμαγγανικό κάλιο ως οξειδωτικό και υδροξείδιο του νατρίου ως εξουδετερωτικό. Το υπερμαγγανικό κάλιο μπορεί να δοσολογηθεί 3 φορές: δόση 40% του θεωρητικού βάρους του υπερμαγγανικού καλίου για πρώτη φορά, 30% του θεωρητικού βάρους τη δεύτερη φορά και 40% ...

Chat τώρα