Καθαρισμός αερίου Πέραμαγγανικό κάλιο

Καθαρισμός αερίου Πέραμαγγανικό κάλιο

Με ανάμειξη με ενεργοποιημένη αλουμίνα και άλλα συνδετικά, το υπερμαγγανικό κάλιο σε υγρή μορφή θα μπορούσε να εμποτιστεί σε σφαιρίδια ως χημικά μέσα για την οξείδωση αέριων μολυσματικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων διοξειδίου του θείου, υδρόθειου, νιτρικού οξειδίου, φορμαλδεΰδης, αλδεϋδών χαμηλού μοριακού βάρους και οργανικών ...

Chat τώρα