Απορρόφηση αιθυλενίου Μεταμαγγανικό κάλιο

Απορρόφηση αιθυλενίου Μεταμαγγανικό κάλιο

Καθώς ωριμάζουν μερικά φρούτα και λαχανικά, απελευθερώνουν αιθυλένιο, ένα αέριο που μπορεί να προκαλέσει την επισήμανση άλλων προϊόντων, μαλακών ή μαλακών. Για να ρυθμιστεί η διαδικασία ωρίμανσης και να επιτευχθεί η μέγιστη ποιότητα του προϊόντος κατά την κατανάλωσή του, το υπερμαγγανικό κάλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσρόφηση και την οξείδωση του αιθυλενίου ...

Chat τώρα