Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Η σταθερότητα του διχρωμικό νάτριο
Sep 19, 2018

1. εύκολο να υγροσκοπική, σκόνη. είναι ένα ισχυρό παράγοντα οξείδωσης. Επαφή με την τριβή της οργανικής ύλης, επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει καύσης. Αντοχή στη διάβρωση.

Εύκολο να μειωθούν σε τρισθενές χρώμιο.

2. σταθερότητα: σταθερό.

3. Απαγορεύεται ligand: ισχυρό μειώνοντας πράκτορα, αλκοόλ, νερό, ενεργό μεταλλική σκόνη, θείο, φώσφορο, οξύ.

4. συνθήκες προς αποφυγή επαφής: υγρό αέρα. 5. συγκέντρωση κινδύνου: δεν αθροίζονται.