Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Οι φυσικές ιδιότητες του διχρωμικού νατρίου
Sep 19, 2018

Εμφάνιση και χαρακτήρα: πορτοκαλί-κόκκινη κρυστάλλωση, εύκολη στην υγροσκοπική.

Σημείο τήξης (℃): 357 (άνυδρο)

Σχετική πυκνότητα (νερό = 1): 2,35

Σημείο ζέσης (℃): 400 (άνυδρο)

Μοριακός τύπος: Na2cr2o7 2H2O

Μοριακό Βάρος: 297,99 Διαλυτότητα: Διαλυτό σε νερό, αδιάλυτο σε αλκοόλη.