Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Φθόριο κάλιο πυριτικό
Sep 19, 2018

Λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνες. Άοσμη και άγευστη. Η σχετική πυκνότητα της κρυστάλλωσης του έξι κυβικού 3.08, και η σχετική πυκνότητα κρυστάλλωση κυβική κρύσταλλοι ήταν 2.665 (17 ℃). Ελαφρώς όξινο. Είναι υγροσκοπικό. Ελαφρώς διαλυτή στο νερό. Διαλυτά στο υδροχλωρικό οξύ, η διαλυτότητα αυξάνει ελαφρώς με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αδιάλυτο σε αλκοόλη. Υδρόλυση υδροφθόριο, φθοριούχο κάλιο και silicic οξύ σε ζεστό νερό.