Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Μέθοδοι ανάλυσης χρωμικού οξέος
Sep 19, 2018

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του χρωμικού οξέος στον αέρα: Αφού το δείγμα συλλέχθηκε από το φίλτρο, διαλύθηκε με θειικό οξύ και έπειτα με χρωματομετρία (μέθοδος Niosh) μετά την προσθήκη του διφαινυλίου Kabbah.

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χρωμικό οξύ στο νερό: Μετά την εκχύλιση, το δείγμα προσδιορίζεται με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή με χρωματομετρική μέθοδο. Μέθοδος διάθεσης απορριμμάτων: Το συμπυκνωμένο υγρό απόβλητο χρωμικού οξέος μετατρέπεται σε τρισθενές χρώμιο μετά από χημική αναγωγή, ρυθμίζει την τιμή ph του διαλύματος, καθιστά το ίζημα και καθιζάνει με επεξεργασία χημικών αποβλήτων.