Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Χρωμικό οξύ
Sep 19, 2018

Το χρωμικό οξύ είναι ένα κίτρινο ασθενώς όξινο διάλυμα, το οποίο υπάρχει μόνο σε υδατικό διάλυμα. Με διαλυτά άλατα βαρίου ή άλατα μολύβδου, η δράση παράγει κίτρινο καθίζημα χρωμικού βαρίου ή χρωμικού άλατος. Σε όξινο διάλυμα, κυρίως υπό μορφή επανασυμπλοκοποιητικού οξέος, με ισχυρή οξειδωτική ικανότητα. Τα 166 γραμμάρια τριοξειδίου του χρωμίου διαλύθηκαν σε 100 γραμμάρια νερού και κατασκευάστηκαν.