Φθοριοπυριτικό κάλιο για παραγωγή γυαλιού

Φθοριοπυριτικό κάλιο για παραγωγή γυαλιού

Το φθοριοπυριτικό κάλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει γυαλί ηλιόλουσης. Προσθέστε φθορίτη και φθοριοπυριτικό κάλιο ως αδιαφανοποιητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής γυαλιού. Το φθοριοπυριτικό κάλιο μπορεί να ενισχύσει την αδιαφάνεια του γυαλιού. Εισαγωγή: Περιγραφή προϊόντος: Τεχνική παράμετρος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Chat τώρα