Διχρωμικό νάτριο για παραγωγή γραφίτη

Το διχρωμικό νάτριο, ως ισχυρό οξειδωτικό, μπορεί να προκαλέσει καύση όταν έρχεται σε επαφή, τρίβει και χτυπάει με οργανικά υλικά. Είναι διαβρωτικό και εύκολα μειώνεται στο τρισθενές χρώμιο. Είναι σταθερό. τα απαγορευμένα θέματα ταυτοποίησης περιλαμβάνουν ισχυρό αναγωγικό παράγοντα, αλκοόλ, νερό, ενεργό μέταλλο σε σκόνη, ...

Chat τώρα